|  

mhchuan

 f  in

__CONFIG_widget_menu__{"menu_id":"11","dropdown_icon":"style_1","mobile_icon":"style_1","dir":"tve_horizontal","icon":{"top":"","sub":""},"layout":{"default":"grid"},"type":"regular","mega_desc":"e30=","images":[],"actions":[],"uuid":"m-1711b770315","template":-1,"template_name":"Basic","unlinked":{".menu-item-540":true,".menu-item-278":true},"tve_shortcode_rendered":1}__CONFIG_widget_menu__

Trang chủ/Dịch vụ/ Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản trị vận hành doanh nghiệp

Trang Chủ/ Dịch vụ / Dịch vụ tính lương

Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản trị vận hành doanh nghiệp

Những lý do doanh nghiệp bạn cần phải có hệ thống quản lý chuyên nghiệp:

 1. Công ty bạn chưa có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh.
 2. Công ty bạn chưa có mô tả công việc rõ ràng.
 3. Công ty bạn chưa có hệ thống mục tiêu cụ thể.
 4. Những gì Tổng Giám đốc muốn chưa được viết thành chính sách.
 5. Công ty bạn thiếu những quy định, quy trình hướng dẫn công việc.
 6. Công ty bạn phối hợp công việc giữa các phòng ban chưa tốt.
 7. Bạn cho rằng tính chủ động và trách nhiệm của CBCNV chưa cao.
 8. V.v…

Như vậy là đã đến lúc bạn cần xây dựng hệ thống quản lý vận hành hoàn chỉnh để điều hành doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý do MH Group xây dựng được thực hiện như thế nào?

Hệ thống quản lý được MH Group tư vấn xây dựng cho các doanh nghiệp Việt Nam bao gồm tất cả các chính sách, quy định, quy trình để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phương pháp này được sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, lĩnh vực kinh doanh. Hệ thống này được xây dựng như sau:

1.Phân tích mục tiêu và định hướng của lãnh đạo Công ty:

 • Phân tích mục tiêu và định hướng của lãnh đạo Công ty:
 • Phân tích định hướng và mục tiêu của lãnh đạo Công ty.
 • Phân tích chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.
 • Phân tích hệ thống công việc của nhân viên.
 • 2. Phỏng vấn quản lý phòng ban:

  • Phỏng vấn chức năng và tuyến công việc.
  • Phỏng vấn quan hệ công việc theo chức năng.
  • Phỏng vấn công việc hiện tại của nhân viên.

  3. Xây dựng hệ thống quản lý: 

  • Xây dựng cơ cấu tổ chức Công ty.
  • Xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban.
  • Xây dựng mô tả công việc từng vị trí chức danh.
  • Xây dựng chính sách quản lý và chế độ lương, thưởng, đãi ngộ của Công ty.
  • Xây dựng hệ thống đánh giá
  • V.v…


  LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TƯ VẤN PHÙ HỢP NHẤT
  https://mh-group.com.vn/lien-he/


  Contact Me on Zalo